منتهی به فروردین 98 فاز 3 پردیس

پست admin 2019/05/01 0 نظرات پروژه گلستان فاز 3,

منتهی به بهمن ماه فاز 3 پردیس

 

 

 

 مشخصات کلی پروژه

 

عنوان پروژه:

محل پروژه:

تعداد بلوکها:

 

تعداد طبقات:

 

تعداد واحدها:

 

متراژ مفید:

فاز 3 گلستان پردیس

شهر جدید پردیس- فاز2

4 بلوک بتنی

11 طبقه

(1 منفی + 1 همکف + 9مسکونی)

45 واحد در هر بلوک

( 5 واحد مسکونی در 9 طبقه )

 

4217 مترمربع

به ازای هر بلوک

 

 

 

فعالیت های اصلی در حال انجام

 

فعالیتهای انجام شده منتهی به 98/1/31:

 

. بلوک E1اجرای سقف سوم و بتن ریزی ستونهای طبقه چهارم.

 

. بلوک E2: اجرای سقف چهارم و بتن ریزی ستونهای طبقه پنجم.

 

. بلوک E3اجرای اسکلت  سقف نهم. دیوارچینی طبقات اول و دوم.

 

. بلوک E4اجرای سقف نهم . دیوارچینی طبقات همکف و اول و دوم.

 

 

 

 پیش بینی فعالیتهای دوره آینده در پروژه

 

 

. اجرای اسکلت سقف چهارم و بتن ریزی ستون طبقه پنجم بلوک E1.

 

.اجرای اسکلت سقف پنجم و بتن ریزی ستونهای طبقه ششم بلوک E2.

 

اجرای اسکلت سقف دهم و دیوار چینی طبقات سوم و چهارم E3.

 

. اجرای اسکلت سقف دهم و دیوارچینی طبقات سوم و چهارم  E4.

 

 

گزارش تصویری

 

 

منتهی به شهریور ماه 98 فاز 3 پردیس

منتهی به شهریور ماه 98 فاز 3 پردیس

admin 2019/09/15 0
منتهی به شهریور ماه فاز 3 پردیس        مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها:   ...
ادامه مطلب
منتهی به خرداد ماه 98 فاز 3 پردیس

منتهی به خرداد ماه 98 فاز 3 پردیس

admin 2019/07/09 0
منتهی به خرداد ماه فاز 3 پردیس        مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها:   ...
ادامه مطلب
منتهی به فروردین 98 فاز 3 پردیس

منتهی به فروردین 98 فاز 3 پردیس

admin 2019/05/01 0
منتهی به بهمن ماه فاز 3 پردیس        مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها:   ...
ادامه مطلب
منتهی به بهمن ماه فاز 3 پردیس

منتهی به بهمن ماه فاز 3 پردیس

admin 2019/03/05 0
    منتهی به بهمن ماه فاز 3 پردیس        مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها: ...
ادامه مطلب
پروژه گلستان فاز 3

پروژه گلستان فاز 3

admin 2018/12/16 0
    1.مشخصات کلی پروژه عنوان پروژه:فاز 3 گلستان پردیس محل پروژه:شهر جدید پردیس- فاز2 تعداد بلوکها:4 بلوک بتنی تعداد طبقات:11 طبقه(1 منفی + 1 همک...
ادامه مطلب