پروژه گلستان فاز 3

پست admin 2018/12/16 0 نظرات پروژه گلستان فاز 3,

 

 

1.مشخصات کلی پروژه

عنوان پروژه:فاز 3 گلستان پردیس

محل پروژه:شهر جدید پردیس- فاز2

تعداد بلوکها:4 بلوک بتنی

تعداد طبقات:11 طبقه(1 منفی + 1 همکف + 9مسکونی)

تعداد واحدها:45 واحد در هر بلوک( 5 واحد مسکونی در 9 طبقه )

متراژ مفید:4217 مترمربع به ازای هر بلوک

 

2.فعاليت هاي اصلي انجام شده در پروژه

فعالیت های انجام شده منتهی به 30/10/97 :

    بلوک E1: اجرای سقف  اول.
    بلوک E2: اجرای سقف اول  و بتن ریزی ستون‌های طبقه دوم .
    بلوک E3: اجرای  سقف پنجم و بتن ریزی ستون های طبقه ششم. انتخاب پیمانکار سفت کاری بلوک.
    بلوک E4:  اجرای سقف ششم.

3.پيش بيني فعاليت هاي دوره آينده در پروژه

   اجرای سقف دوم بلوک E1.
   اجرای سقف دوم و بتن ریزی ستون‌های طبقه سوم  بلوک E2.
   اجرای سقف هفتم و بتن ریزی ستون‌های طبقه هشتم بلوک E3.
   اجرای  ستون و سقف طبقه هفتم بلوک E4.
    شروع سفتکاری بلوک های E3 و E4.

 

نیروی فعلی شاغل در پروژه : 54 نفر

 

 

4.گزارش تصویری پروژه

 

 

5.پلان واحدهای بلوک E

 

منتهی به فروردین ماه 99، فاز 3 پردیس

منتهی به فروردین ماه 99، فاز 3 پردیس

admin 2020/04/20 0
    منتهی به فروردین ماه، فاز 3 پردیس      مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها: ...
ادامه مطلب
منتهی به دی ماه 98، فاز 3 پردیس

منتهی به دی ماه 98، فاز 3 پردیس

admin 2020/02/08 0
      منتهی به آذر ماه، فاز 3 پردیس      مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها: ...
ادامه مطلب