قابل توجه کلیه اعضای پروژه های صندوق تعاون

پست admin 2017/06/14 0 نظرات
اعضای محترم پروژه های صندوق تعاون
باتوجه به مسدود بودن حساب جاری 18493556/45 بانک ملت شعبه لویزان ، پرداختهای اعضا به حساب صندوق تعاون از طریق شماره حساب 31801002202203 بانک سپه شعبه اختیاریه جنوبی کد 1801 میسر می باشد
خبر مورخ 96/3/16
 
پروژه باران واقع در میدان پونک

پروژه باران واقع در میدان پونک

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 5000 متر مربع واقع شده و زیر بنای کل ساخته شده این پروژه 17290  متر مربع بوده و زیر بنای  مفید ساخته شده  10320 متر ...
ادامه مطلب
پروژه نگین پرند

پروژه نگین پرند

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه  در زمینی به مساحت 22615  متر مربع واقع شده و زیر بنای کل ساخته شده  این پروژه 31820  متر  مربع بوده که از این  مقدار 23532 متر مربع  ...
ادامه مطلب
پروژه گلستان فاز 1

پروژه گلستان فاز 1

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 13430  متر مربع واقع شده و زیر بنای کل این پروژه 35600  متر  مربع بوده که از این مقدار 25،740 متر  مربع  زیر بنای  مف...
ادامه مطلب
پروژه نگارستان

پروژه نگارستان

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 78220 متر مربع واقع شده و زیر بنای کل این پروژه 207781 متر مربع بوده و زیر بنای کل مفید اینپروژه 150936 متر مربع میب...
ادامه مطلب