پروژه برلیان

پست admin 2017/06/11 0 نظرات پروژه برلیان,
برچسب ها: پروژه برلیان
پروژه باران واقع در میدان پونک

پروژه باران واقع در میدان پونک

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 5000 متر مربع واقع شده و زیر بنای کل ساخته شده این پروژه 17290  متر مربع بوده و زیر بنای  مفید ساخته شده  10320 متر ...
ادامه مطلب
پروژه نگین پرند

پروژه نگین پرند

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه  در زمینی به مساحت 22615  متر مربع واقع شده و زیر بنای کل ساخته شده  این پروژه 31820  متر  مربع بوده که از این  مقدار 23532 متر مربع  ...
ادامه مطلب
پروژه گلستان فاز 1

پروژه گلستان فاز 1

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 13430  متر مربع واقع شده و زیر بنای کل این پروژه 35600  متر  مربع بوده که از این مقدار 25،740 متر  مربع  زیر بنای  مف...
ادامه مطلب
پروژه نگارستان

پروژه نگارستان

admin 2017/06/11 0
»    این پروژه در زمینی به مساحت 78220 متر مربع واقع شده و زیر بنای کل این پروژه 207781 متر مربع بوده و زیر بنای کل مفید اینپروژه 150936 متر مربع میب...
ادامه مطلب