منتهی به خرداد ماه 98 فاز 3 پردیس

پست admin 2019/07/09 0 نظرات پروژه گلستان فاز 3,

منتهی به خرداد ماه فاز 3 پردیس

 

 

 

 مشخصات کلی پروژه

 

عنوان پروژه:

محل پروژه:

تعداد بلوکها:

 

تعداد طبقات:

 

تعداد واحدها:

 

متراژ مفید:

فاز 3 گلستان پردیس

شهر جدید پردیس- فاز2

4 بلوک بتنی

11 طبقه

(1 منفی + 1 همکف + 9مسکونی)

45 واحد در هر بلوک

( 5 واحد مسکونی در 9 طبقه )

 

4217 مترمربع

به ازای هر بلوک

 

 

 

فعالیت های اصلی در حال انجام

 

فعالیتهای انجام شده منتهی به 98/3/31:

 

. بلوک E1اجرای سقف پنجم و بتن ریزی ستونهای طبقه ششم.

 

. بلوک E2: اجرای سقف ششم و بتن ریزی ستونهای طبقه هفتم.

 

. بلوک E3اتمام عملیات اجرای اسکلت بتنی. دیوارچینی طبقات ششم. گچ و خاک طبقه اول.

 

. بلوک E4اتمام عملیات اجرای اسکلت بتنی . دیوارچینی طبقات ششم و هفتم.

 

 

 

 پیش بینی فعالیتها در تیرماه:

 

 

. اجرای اسکلت سقف ششم بلوک E1.

 

.اجرای اسکلت سقف هفتم بلوک E2.

 

.دیوار چینی طبقات هفتم و هشتم و نهم - گچ و خاک طبقه دوم و سوم بلوک E3.

 

. دیوارچینی طبقات هفتم  و هشتم و نهم - شروع عملیات گچ وخاک بلوک  E4.

 

 

گزارش تصویری پروژه