پروژه گلستان فاز 3

فایل قیمت بلوک های گلستان فاز 3 جهت انتخاب واحد

فایل قیمت بلوک های گلستان فاز 3 جهت انتخاب واحد

admin 2021/02/08 0
   قابل توجه اعضای محترم پروژه گلستان فاز 3  پردیس      فایل های لیست قیمت به تفکیک بلوک، جهت رؤیت برای انتخاب واحد درروز مقرر،  تقدیم حضور می گردد....
ادامه مطلب
فایل نقشه گلستان فاز 3 جهت انتخاب واحد

فایل نقشه گلستان فاز 3 جهت انتخاب واحد

admin 2021/02/07 0
   قابل توجه اعضای محترم پروژه گلستان فاز 3  پردیس      فایل های نقشه پروژه، جهت رؤیت برای انتخاب واحد درروز مقرر،  تقدیم حضور می گردد.   ...
ادامه مطلب
منتهی به فروردین ماه 99، فاز 3 پردیس

منتهی به فروردین ماه 99، فاز 3 پردیس

admin 2020/04/20 0
    منتهی به فروردین ماه، فاز 3 پردیس      مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها: ...
ادامه مطلب
منتهی به دی ماه 98، فاز 3 پردیس

منتهی به دی ماه 98، فاز 3 پردیس

admin 2020/02/08 0
      منتهی به آذر ماه، فاز 3 پردیس      مشخصات کلی پروژه   عنوان پروژه: محل پروژه: تعداد بلوکها: ...
ادامه مطلب